تماس با ما
تلفن های تماس
 • تلفن کارخانه :8-32242723-035
 • فاکس کارخانه :32242726-035
 • تلفن حسابداری :30-32242729-035
 • تلفکس واحد فروش :35-32242732-035
 •  تلفن دفتر فروش مرکزی:09305468760
 • مدیربازرگانی :32242736-035
 •  
ایمیلهای شرکت
 • روابط عمومی:  sadaftile_ardakan@yahoo.com  و info@sadaftile.com
 • واحد فروش: sales@sadaftile.com
 • واحد بازرگانی: sadaftile_ardakan@yahoo.com

آدرس پستی
 • اردکان - کیلومتر 10 بزرگراه رییس جمهوری- بلوارصدف - کارخانه کاشی صدف
 • کدپستی : 89515/316